Επιτροπές

Οργανωτική επιτροπή Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, ΑΤΕΙΘ
Πρόεδρος
Ελισάβετ Βαρδάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής
Μέλη
Ευστράτιος Κυρανάς, Καθηγητής
Μαρία Χασαπίδου, Καθηγήτρια
Σταύρος Καλογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Καλλιόπη Καραστογιαννίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Λάμπρος Κοκοκύρης, Επίκουρος Καθηγητής
Σουζάνα Παπαδοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια
Αγαθή Πρίτσα, Επίκουρος Καθηγήτρια
Μαρία Γραμματικοπούλου, Λέκτορας
Αιμιλία Βασιλοπούλου, Επιστημονικός Συνεργάτης
Οργανωτική επιτροπή της ΕΔΔΕ (Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος)
Πρόεδρος
Αθανάσιος Τσιούδας, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc
Μέλη
Σπυρίδων Κανελλάκης, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, PhD
Νικόλαος Κόκκινος, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Παναγιώτης Λεμπέσης, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Φρίντα Παναγιωτίδου, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc
Βασίλειος Τσιρώνης, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc
Οργανωτική Επιτροπή Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, ΑΤΕΙΘ
Πρόεδρος
Ευαγόρας Φαλιέρος
Μέλη
Αρίστη Δραγόλια
Άννα Σίσκα
Γρηγόρης Ζαχόπουλος
Ξανθίππη Ανεστίδου

Μέγας χορηγός

Χορηγοί


Χορηγός επικοινωνίας

Επικοινωνία


  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  • info@msd2018.org
  • www.msd2018.org
  • Ενωτικών 10
  • 546 27 Θεσσαλονίκη
  • +30 2310 528978

Συνδιοργανωτές